TRV:00976

ID TRV:00976
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Laster: Master skal dimensjoneres for laster fra alle komponenter som monteres i mastene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at mastene er dimensjonert for alle laster de blir påført
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering