TRV:00976

ID TRV:00976
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst g) Laster: Master skal dimensjoneres for laster fra alle komponenter som monteres i mastene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering