TRV:00977

ID TRV:00977
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst h) Klatrevern: Master som det ikke er vanskelig å klatre i skal utrustes med klatrevern, se veiledning til FEF §8-5.
  1. Vurdering: Kravet omfatter primært gittermaster, men for alle master skal det vurderes om det er særlige forhold som tilsier tiltak for å gjøre klatring vanskelig.
  2. Utførelse: Nedre kant på klatrevernet skal monteres mellom 1,0 og 2,0 meter over mastefot og det skal benyttes klatrevern med total lengde på minst 1,80 meter.
  3. Utførelse: I master som utstyres med klatrevern skal advarselskilt mot høyspenning monteres på klatrevernet.
  4. Utførelse: Innenfor klatrevernets område skal det ikke finnes gjenstander som reduserer klatrevernets funksjonalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering