TRV:00977

ID TRV:00977
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Klatrevern: Master som er klatrevennlige skal utrustes med klatrevern, se veiledning til FEF §8-5.
  1. Vurdering: Kravet omfatter primært gittermaster, men for alle master skal det vurderes om det er særlige forhold som tilsier tiltak for å gjøre klatring vanskelig.
  2. Utførelse: Nedre kant på klatrevernet skal monteres mellom 1,0 og 2,0 meter over mastefot og det skal benyttes klatrevern med total lengde på minst 1,80 meter.
  3. Utførelse: I master som utstyres med klatrevern skal advarselskilt mot høyspenning monteres på klatrevernet.
  4. Utførelse: Innenfor klatrevernets område skal det ikke finnes gjenstander som reduserer klatrevernets funksjonalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at personer kommer i kontakt med høyspenningsinstallasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse FEF §8-5

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg/#elektriske jernbaneanlegg §8-5

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering