TRV:00979

ID TRV:00979
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst j) Avstand til spor: Master i hovedspor og togspor skal settes i en avstand fra spor som muliggjør fremføring av kabelkanal mellom mastefundament og spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering