TRV:01000

ID TRV:01000
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst b) Oppsetting av mast: Oppsetting av nye tremaster for provisorier skal utføres på følgende måte.
  1. Utførelse: Avstand fra spormidt til mastemidt i SOK skal hentes fra mastetabell.
  2. Utførelse: Mastene skal siktes inn ved hjelp av loddsnor.
  3. Utførelse: Er masten krum skal «maven» vendes mot kurvesenteret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon