TRV:01001

ID TRV:01001
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst a) Nedgravingsdybde: Nedgravingsdybde for tremaster skal utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse I
  1. Utførelse: Når tremasta ikke kurvebarduneres skal hullet være 1,8 m dypt.
  2. Utførelse: Når tremasta kurvebarduneres skal hullet være 1,6 m dypt.
  3. Utførelse: Når tremasta fix- eller avspenningsbarduneres skal hullet være 1,8 m dypt.
  4. Utførelse: Når tremasta skal ha sugetransformator skal hullet være 2,0 m dypt.
  5. Unntak: Består fyllingen av store stein, kan nedgravingsdybden reduseres, eventuelt velges som bestemt for master nedsprengt i fjell (se under 🔗 Master i fjell).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon