TRV:01050

ID TRV:01050
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tverrforbindere: Det skal etableres tverrforbindere mellom ledere i returkretsen. Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser angir anbefalte avstander mellom tverrforbindere ved ulike togdeteksjonssystemer.
  1. Vurdering: De angitte avstandene er ikke absolutte og kan justeres der det er rimelig ut ifra kostnader eller praktiske forhold.
  2. Utførelse: Ulike tverrforbindere bør samlokaliseres der det er mulig for å begrense kostnader.
  3. Utførelse: Tverrforbinder mellom spor kan forlegges direkte mellom spor i overbygningen, i "kabelfritt profil".
    • Ved slik forlegning skal lederen beskyttes mot mekaniske påkjenninger, for eksempel med panserslange.
    • Forlegningen skal være godt synlig slik at lederen blir hensyntatt ved maskinelt sporvedlikehold. Det kan oppnås med bruk av farget lederbeskyttelse eller farget merking.
    • Forbinderen med beskyttelse skal forlegges med noe slakk slik at den kan forskyves noe i overbygningen uten at man må frakoble den fra kjøreskinnen.
  4. Utførelse: Andre forlegningsmetoder med tverrforbinder utenfor kabelfritt profil kan alternativt benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse 510_2020_Endringsartikkel_2638
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

16.09.2020: Innført "kan"-krav til utførelse av tverrforbinder mellom spor, som ved dobbeltspor kan forlegges direkte fra spor til spor.