TABELL:Avstand mellom tverrforbindelser

Denne tabellen beskriver krav til avstand mellom tverrforbindelser.

Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser
Tverrforbindelse Dobbeltisolert sporfelt Enkeltisolert sporfelt TI-21 FTG-S Akseltellere,
intet sporfelt
Tverrforbinder mellom skinner Med filterimpedans i hver ende av sporavsnittet. Nei Med filterimpedans i hver ende av sporavsnittet. S-forbindere gir tilstrekkelig forbindelse. 500 – 700 m og ved returtilkobling.
Tverrforbinder mellom parallelle spor Ved hver filterimpedans. 3 300 m og ved returtilkobling. Ved hver filterimpedans. 3 Midt på hvert sporavsnitt til jordet kjøreskinne. 500 – 700 m 2 og ved returtilkobling.
Mellom sammenhengende
langsgående jordleder
og kjøreskinner
Ved hver filterimpedans på sporavsnittet 3, 5. Hver 300 m. 2 Ved hver filterimpedans. 3 Midt på hvert sporavsnitt til jordet kjøreskinne. 500 – 700 m. 2
Mellom seksjonert
langsgående jordleder
og kjøreskinner
Via filterimpedanser. 1
1, 2
Kan alternativt kobles til returleder for stasjon, se avsnitt 6.5.
1, 4
Til jordet kjøreskinne.1
1, 2
Returleder for stasjon Se avsnitt 6.5 Se avsnitt 6.5
-
-
Ikke relevant.
1 For seksjonert langsgående jordleder forutsettes en maksimal avstand på 250 meter mellom tilkoplingspunktet til returkretsen og det fjerneste tilknyttede objektet som kan bli utsatt for kortslutningsstrøm fra kontaktledningen.
2 Samlokaliseres normalt med tverrforbinder mellom skinner / tverrforbinder mellom spor.
3 Tilkobling på filterimpedansens 0-tilkopling.
4 Der dette ikke kan gjøres uten å etablere flere filterimpedanser på strekningen, bør det i stedet benyttes sammenhengende langsgående jordleder.
5 Det er ikke krav om å etablere flere filterimpedanser som følge av sammenhengende langsgående jordleder.