TRV:01053

ID TRV:01053
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Utilgjengelige koblinger: Fordi brudd i returkretsen og utjevningsforbindelser er en kritisk situasjon, skal sammenkobling av ledere som inngår i returkretsen og jordingsanlegg, og som blir forlagt utilgjengelig for senere inspeksjon, utføres med termittsveis.
  1. Utførelse: Termittsveis skal utføres i tråd med fabrikantens anvisninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon