TRV:01058

ID TRV:01058
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Ledende deler som ikke er i bruk: Det skal sikres at ledende deler som ikke er i bruk, for eksempel gamle spunter og kabler, ikke forstyrrer sporfeltsystemer eller overfører farespenninger.
  1. Utførelse: Deler som tas permanent ut av drift, bør i størst mulig grad fjernes, i samsvar med FEF §1-2 med veiledning.
  2. Utførelse: I noen tilfeller kan eksisterende kabler av god kvalitet (visuelt kontrollert og kontinuitetstestet) gjenbrukes på et annet sted i anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon