TRV:01064

ID TRV:01064
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Dobbeltisolerte sporfelter: For dobbeltisolerte sporfelter (95/105 Hz) kan utjevningsforbindelser kobles direkte til en av kjøreskinnene.
  1. Utførelse: Utjevningsforbindelser til kjøreskinner skal utføres med isolerte ledere for å begrense avledning.
  2. Utførelse: Utjevningsforbindelser skal kobles til kjøreskinnene på en slik måte at avledningen mot jord antas å bli mest mulig balansert for de to kjøreskinnene.
  3. Unntak: Returforbindelser, en eventuell langsgående jordleder, langsgående ledende deler og nøytralpunkt for lavspenningsnett skal tilkobles kjøreskinnene via filterimpedans.
    Langsgående ledende deler som skal utjevnes til returkretsen i flere punkter, kan alternativt utjevnes til én og samme kjøreskinne innenfor samme sporavsnitt.
  4. Unntak: Der det er langsgående jordleder, bør utjevninger kobles til denne.

På etablerte strekninger finnes det sporavsnitt som er lengre enn spesifisert krav i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Oppbygning_og_bruk_av_vekselstrømsporfelt_-_95.2F105_Hz. Det finnes også sporfelt med mange filterimpedanser eller utjevnede fundamenter i svært god kontakt med jord. Følgen kan bli stor avledning mellom kjøreskinnene og svikt i togdeteksjon. Grenseverdier for maksimal avledning på et sporavsnitt er gitt i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Øvrig.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon