TRV:01064

ID TRV:01064
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dobbeltisolerte sporfelter: For dobbeltisolerte sporfelter (95/105 Hz) skal utjevningsforbindelser kobles til kjøreskinnene/returkretsen på en slik måte at avledningen mot jord antas å bli mest mulig balansert for de to kjøreskinnene.
  1. Utførelse: Der det er langsgående jordleder, bør utjevningsforbindelser tilkobles denne.
  2. Utførelse: Utjevningsforbindelser til kjøreskinner skal utføres med isolerte ledere for å begrense avledning.
  3. Utførelse: Returforbindelser, langsgående jordleder, langsgående ledende deler og nøytralpunkt for lavspenningsnett, skal tilkobles kjøreskinnene via filterimpedans.
  4. Utførelse: Eksiterende filterimpedanser som er installert, bør benyttes for nye utjevningsforbindelser der dette er mulig.
  5. Vurdering: Ved tilkobling av utjevningsforbindelser til objekter med stor avledning til jord, skal det vurderes om tilkobling utføres direkte til kjøreskinne eller via filterimpedans.


Grenseverdier for maksimal avledning på et sporavsnitt:Signalregelverket
Krav til maksimale lengder på sporavsnitt: Signalregelverket

Erfaring har vist at det bør begrenses til fem filterimpedanser per sporfelt, inkludert to i tilførsels- og retur-ende av sporet.

Der Kontaktledningsmaster er direkte tilknyttet kjøreskinne er det anbefalt at mastene kobles fortløpende til annenhver kjøreskinne, for å sikre balanse i avledningen
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at utjevningsforbindelser kobles slik at funksjonen til sporfeltene opprettholdes.
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3429
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Koordinering med togdeteksjon