TRV:01067

ID TRV:01067
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Krav om langsgående jordleder: Det er ikke et krav at langsgående jordleder skal etableres.
  1. Unntak: Langsgående jordleder kan være nødvendig for sporfelt med TI21, se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Audiofrekvent_sporfelt_-_TI21#Jording_og_returstrøm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon