TRV:01070

ID TRV:01070
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Begrensning av skinnepotensial: Langsgående jordleder kan etableres for å redusere skinnepotensialet på en strekning, som en metode for å begrense risiko for elektrisk sjokk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon