TRV:01077

ID TRV:01077
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Langsgående jordleder i bakken: Langsgående jordleder skal, der det er mulig, forlegges i jordsmonn, på formasjonsplan under eller ved siden av sporet eller under kabelkanal, for å oppnå god avledning til jordsmonnet.
  1. Utførelse: Ved slik forlegning skal det ikke etableres ytterligere jordingselektroder for langsgående jordleder, ettersom forlegningsmetoden innebærer at jordlederen i seg selv er en god jordingselektrode.
  2. Utførelse: For å oppnå sikker og varig tilkobling til langsgående jordleder der tilkoblingen er forlagt utilgjengelig, skal termittsveising benyttes, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording og utjevning#Robusthet.
  3. Utførelse: Disse forlegningsmetodene skal utføres med ledertype som er robust mot korrosjon og vibrasjoner. Veiledning er inkludert i tillegg C i EN 50522 (NEK 440 inneholder EN 50522).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon