TRV:01078

ID TRV:01078
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alternativ fremføring: Der anbefalt forlegningsmetode ikke er praktisk eller mulig, for eksempel på eksisterende spor der det ikke etableres kabelkanal, eller i tunneler, kan langsgående jordleder alternativt forlegges i kabelkanal eller henges opp i kontaktledningsmast eller på tunnelvegg.
  1. Utførelse: Ved opphengning i kontaktledningsmaster skal lederen være uisolert. Det skal kontrolleres at mastene er dimensjonert for denne ekstrabelastningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon