TRV:01081

ID TRV:01081
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sugetransformator: Sugetransformatorer skal ikke plasseres innenfor stasjonsområdet fordi trekkraftmateriell kan stoppe der, og fordi sugetransformator kan gjøre returkretsen på stedet berøringsfarlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon