TRV:01085

ID TRV:01085
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Vurdering av dublering: Tiltak for å hindre enkelt brudd i returkretsen (jf. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Robusthet punkt b). Det er tilstrekkelig at ett av følgende skal oppfylles:
  1. Utførelse: Med AT-system er kravet oppfylt fordi negativleder utgjør en parallell vei for returstrømmen.
  2. Utførelse: På stasjoner kan kravet oppfylles ved bruk av to returledere i parallell.
  3. Utførelse: På stasjoner kan kravet oppfylles der minst en kjøreskinne er koblet parallelt med en returleder direkte eller via VLD.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon