TRV:01089

ID TRV:01089
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Høyspenningskabler som er del av jernbanens infrastruktur: Skjerm i høyspenningskabler som er del av jernbanens infrastruktur, skal utjevnes til jernbanens returkrets.
  1. Utførelse: Utjevning til returkretsen kan utføres i den ene enden eller i begge ender av høyspenningskabelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon