TRV:01090

ID TRV:01090
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Høyspenningskabler som utjevnes i en ende: Ved utjevning i en ende, skal spenningen mellom kabelskjermen og returkretsen i den åpne enden ikke bli så høy at kabelen tar skade under kortslutning.
  1. Utførelse: Høyspenningskabler som har én ende i friluft og én ende i tunnel, bør utjevnes i den enden som er i friluft, slik at kabelen er best beskyttet mot lynspenninger.
  2. Vurdering: Spenningsstigning i kabelskjermen ved dimensjonerende kortslutningsstrøm skal vurderes.

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering_og_overspenningsbeskyttelse#Overspenningsvern_ved_høyspenningskabler for krav til beskyttelse mot lynspenninger i åpen ende.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon