TRV:01092

ID TRV:01092
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Eksterne høyspenningskabler som krysser jernbanetraseen: Skjerm/jordleder for eksterne høyspenningskabler som krysser jernbanetraseen, men som ikke er del av jernbanens infrastruktur, skal ikke sammenkobles med jernbanens returkrets.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon