TRV:01100

ID TRV:01100
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Beskyttelse mot potensial i returkretsen: Tilknyttede ledende deler være beskyttet i samsvar med Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Potensial i returkrets.
  1. Utførelse: For utstyr som ikke er plassert i elteknisk hus eller i umiddelbar nærhet av jernbanen, kan kravet praktisk ivaretas ved bruk av utstyr i beskyttelsesklasse II i samsvar med EN 61140 (utstyr med dobbelt eller forsterket isolasjon) eller ved plassering utenfor rekkevidde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon