TRV:01102

ID TRV:01102
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Jording av TT-system: Jording av TT-system skal utføres i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 7.4.
  1. Utførelse: TT-system er lite brukt i norsk jernbane frem til nå og bør unngås også i fremtiden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon