TRV:01106

ID TRV:01106
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overførte spenninger til kabler i ekomnett: FEF §2-7 krever at anlegg skal være slik at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til elektroniske kommunikasjonsnett.
  1. Utførelse: Tiltakshaver (dvs. eier av det elektriske anlegget eller eier av kommunikasjonsnettet) skal ved ombygging eller systemendring påse at overført spenning til ekomnett etter ombyggingen ikke blir for høy.
  2. Utførelse: Grenseverdier for overført spenning angitt i Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett, det vil si 60 V kontinuerlig og 1030 V kortvarig (ved kortslutning), skal legges til grunn.
  3. Utførelse: Krav til jording av elektrisk ledende ekom- og signalkabler stilles i de følgende underavsnittene for å sikre at forskriftskravet til maksimal overført spenning oppfylles, og for å oppfylle formålet om best mulig beskyttelse av signalene som overføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon