TRV:01110

ID TRV:01110
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lokale ekom-kabler: Skjerm for lokale ekom-kabler skal jordes kun i ett punkt, fordi induktivt overført spenning over korte avstander ikke fører til spenningsøkning ut over grenseverdiene i Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett.
  1. Utførelse: Ekom-kabler skal jordes til MEB i elteknisk hus og utisoleres i den andre enden (i et objekt).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon