TRV:01114

ID TRV:01114
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Kondensatorjording: Ved høyfrekvent forstyrrelse på ekom-kabler kan dette bedres ved å koble skjermen til disse kablene til returkretsen via kondensator (indirekte jording) som blokkerer grunnharmoniske komponenter, og kortslutter høye frekvenser (høypassfilter).
  1. Utførelse: Kondensatoren skal ha tilstrekkelig spenningsholdfasthet for indusert grunnharmonisk spenning i skjermen ved kortslutning i kontaktledningen.
  2. Dokumentasjon: Ved bruk av denne løsningen skal beregningene som ligger til grunn for valg av type og plassering av kondensatorer, dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon