TRV:01119

ID TRV:01119
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Strålekabler: Strålekabler med tilstrekkelig DC-blokkering skal anses som en isolert del utenfor rekkevidde, og skal ikke utjevnes til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon