TRV:01131

ID TRV:01131
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Elektriske anlegg nær ikke-elektrifiserte strekninger: Elektriske anlegg i eller i nærheten av ikke-elektrifisert baner skal følge allmenne forskrifter for elektriske anlegg.
  1. Utførelse: Det skal tas hensyn til mulig forskjell mellom lokalt jordpotensial og potensial i kjøreskinnene under feil i elektriske anlegg.

Et mulig tiltak er å sammenkoble kjøreskinner med lokale jordingselektroder.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon