TRV:01132

ID TRV:01132
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kjøreskinner: Kjøreskinner kan brukes som jordingselektrode.
  1. Utførelse: Tilkoblingen til kjøreskinne(r) skal ikke forstyrre funksjonen i eventuelle sporfelter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon