TRV:01134

ID TRV:01134
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tverrfaglig jordingsplan: Alle tilkoblinger til returkretsen skal dokumenteres.
  1. Utførelse: Samtlige tilkoblinger til returkretsen bør vises i én og samme presentasjon (figur, tabell, database e.l.).
  2. Utførelse: I jordingsanlegg skal kontinuitet i tilkoblinger og utjevningsforbindelser verifiseres og dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon