TRV:01167

ID TRV:01167
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst i) Tilkobling: Autotransformatorer skal være tilkoblet kontaktledningen eller koblingsanlegg med kabler.
  1. Utførelse: For enkelt vedlikehold bør det benyttes berøringssikre tilkoblinger for kablenes tilkobling til autotransformatoren.
  2. Utførelse: Tilkobling av PL/KL og NL til kontaktledningsanlegget ved dobbeltspor kan utføres uten bruk av bryter. Se også koblingskonsept.
  3. Utførelse: Tilkobling av PL/KL og NL til kontaktledningsanlegget ved enkeltspor skal utføres med lastskillebryter som seksjonerer PL/KL og NL i hver retning fra autotransformatoren.
  4. Utførelse: Autotransformatorens nullpunkt skal tilknyttes returkrets (kjøreskinner) som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser
Som følge av liten feilhyppighet på autotransformatorer og i tillegg bruk av berøringssikre terminaler blir behov for frakobling av autotransformatorer svært lavt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer