TRV:01170

ID TRV:01170
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst l) Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:
  • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-sytem med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
  • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
  • tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt – felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
  • tofaset koblingsanlegg uten belastbart nullpunkt – det er ingen autotransformatorer tilknyttet koblingsanlegget, autotransformatorene er i stedet tilknyttet kontaktledningen inntil noen kilometer fra koblingsanlegget i hver retning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer