TRV:01170

ID TRV:01170
Bok 540
Kapittel 10
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:
  • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-system med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
  • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
  • tofaset koblingsanlegg med felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
  • matestasjon med tofaset koblingsanlegg og belastbart nullpunkt, ikke behov for autotransformatorer.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Koblingsanlegg i forbindelse med AT-system kan utføres på flere forskjellige måter, det er derfor viktig at de ønskede muligheter blir oppsummert og forklart. Også viktig at det blir nevnt at dimensjonering i form av antall autotransformatorer.
Endringsartikler Endringsartikkel 3858
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer