TRV:01187

ID TRV:01187
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til dempning: fiberkabel med og uten skjøter skal være som listet i tabell: Krav til dempning i kabel med og uten skjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvalitative krav til dempning i fiberkabelanlegg
Endringsartikler sist endret i - 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"