TRV:01187

ID TRV:01187
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Krav til dempning i kabel med og uten skjøter skal være som listet i tabell under krav TRV:01187
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.1 "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"