TRV:01189

ID TRV:01189
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Refleksjon i fiberskjøt: Ved skjøting av fiberkabel skal det ikke være reflektert effekt som følge av spleising.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvaliteten så fiberspleising utføres fagmessig.
Endringsartikler sist endret i - 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2016/12/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"

https://www.thefoa.org/tech/ref/testing/test/reflectance.html Oversatt fra internasjonale spesifikasjoner relateres dette til effekt tap ved "Return Loss" i denne sammenhengen. (ikke entydig definisjon)