TRV:01189

ID TRV:01189
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Ingen refleksjon (Return Loss) i fiberskjøten tillates.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.2.1 "Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel"

Bakgrunn for kravet  : Fiberskjøter som utføres fagmessig har ikke refleksjon. En målt refleksjonstopp vil indikere at det finnes dårlige fiberspleiser ved f.eks luftbobler eller urenheter på strekningen. (Kravformulering bør endres)