TRV:01194

ID TRV:01194
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fiberkabel ved nybygging av KL-system (inkl. AT): på strekninger som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler og røranlegg bør det henges opp ADSS-fiberkabel der det er behov for økning av fiberkapasitet eller redundans.
  1. Utførelse : Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Relatert krav TRV:0967
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.1 "Luftkabelanlegg"