TRV:01196

ID TRV:01196
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon