TRV:01196

ID TRV:01196
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Samleskjerm: Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.
Skjermen reduserer vindhastigheten slik at det meste av drivsnøen avlagres før den når sporet. Lengden av fonna bak skjermen er avhengig av hvor åpen bordkledningen er. Tettere skjerm gir kortere og høyere skavl. Avstanden fra samleskjermen til sporet bør være 10 - 15 ganger skjermhøyden. Det nederste partiet på skjermen (0,5 - 1,5 m) skal være åpent. Dermed vil vinden få økt hastighet under skjermen, og dette motvirker at skjermen snør ned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at snøen samles i jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Snøskjerm