TRV:01196

ID TRV:01196
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at snøen samles i jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon