TRV:01197

ID TRV:01197
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ledeskjerm: Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
  1. En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
  2. Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
Hensikten med en ledeskjerm er å bøye av vinden slik at skavlen ikke når sporet. Ledeskjermen vil i varierende grad også fungere som samleskjerm, tilsvarende vil en samleskjerm ha ledende effekt når vinden blåser skrått mot den. Ved å plassere ledeskjermen på et høydedrag i terrenget er det mindre sannsynlig at den snør ned. Dermed kan skjermen fungere hele vinteren, og den utsettes ikke for snøens sigekrefter. Tettere bordkledning medfører også mindre fare for nedsnøing, pga. økt vindhastighet under skjermen. Dersom skjermen kan snø ned, må den dimensjoneres for tilleggslastene som vil oppstå. Ellers må skjermene dimensjoneres for vindlast ifølge NS-EN 1991 "Laster på konstruksjoner". Skjermen må være minst like høy som ventet snødybde på stedet. Faste skjermer er det normale, løsskjermer brukes ikke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at snø samler seg i jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Snøskjerm