TRV:01197

ID TRV:01197
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
  1. En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
  2. Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at snø samler seg i jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon