TRV:01198

ID TRV:01198
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon