TRV:01198

ID TRV:01198
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Terrengutforming: For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre dannelser av snøfonner i og langs jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Terrengforming