TRV:01199

ID TRV:01199
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
  1. Gjerdene må fundamenteres godt.
Figur: Utførelse av gjerde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre snøskred i å løsne slik at jernbanesporet rammes.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon