TRV:01199

ID TRV:01199
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
  1. Utforming: Gjerdene må fundamenteres godt.
Figur: Utførelse av gjerde
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon