TRV:01200

ID TRV:01200
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Samleskjermer: Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at det oppstår hengeskavler på kanten av et platå over jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Hindre skredet i å løsne