TRV:01201

ID TRV:01201
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Forandre skredretning: For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.
  1. Utførelse: Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
  2. Utførelse: Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forhindre at et skred gjør skade på jernbanen eller dens installasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Forandre skredretning