TRV:01202

ID TRV:01202
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Stoppe, bremse eller redusere skredet: For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Begrense konsekvenser av snøskred.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Stoppe eller bremse skredet