TRV:01202

ID TRV:01202
Bok 520
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon