TRV:01204

ID TRV:01204
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum to HDPE rør.
  1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
  3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel i transmisjonsnettet
  4. Utførelse: Ett rør skal reserveres for framtidige kapasitetsutvidelser og installasjoner som ERTMS og lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.2 "Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor"