TRV:01204

ID TRV:01204
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.
  1. Utførelse : Ett rør skal innehold fiberkabel for transmisjonsnett
  2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, ERTMS og lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.2 "Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor"