TRV:01208

ID TRV:01208
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Oppgradering av føringsvei: Ved prosjektering av ny føringsvei på eksisterende brukonstruksjoner skal det benyttes kabelkanal.
  1. Utførelse: Kabelkanal i betong kan benyttes dersom styrkeberegning av bæreevnen til brukonstruksjonen er innenfor toleransegrenser for utøket last.
  2. Utførelse: Kabelkanal i kompositt materiale kan benyttes. Kanallokk skal festes med skruer.
  3. Utførelse: Kabelkanalen skal avsluttes ved brukarene slik at den flukter med føringsveiene i forlengelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at føringsvei for fiberkabel er beskyttet på brukonstruksjoner.
Endringsartikler sist endret - 560_2018_Endringsartikkel_2169
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Føringsvei på bru"