TRV:01318

ID TRV:01318
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Redundans og sårbarhet: Det skal etableres minimum en skjøtekum spornært for rom i kategori 3.
  1. Utførelse: Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det etableres skjøtekum med mulighet for fiberavgrening.
Endringsartikler sist endret i - 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2017/01/17
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - "Fiberkabel"