TRV:01319

ID TRV:01319
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Minst 24 fiber skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori «3 skap».
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.1 "Fiberkabel"