TRV:01319

ID TRV:01319
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fiberavgrening og kapasitet: Antallet fiber og vurdering av behovet for avgrening skal utføres stekningsvis i samråd med Bane NOR IKT avdeling for nettverksplanlegging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nasjonal samordning av strukturen i kabelanlegg.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav TRV:00278
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"