TRV:01320

ID TRV:01320
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Forberedende aktiviteter for skjøting og avgrening: For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer på et senere tidspunkt skal det settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere, ved RTU’er og ved ytterste veksler på en stasjon – A og - B side.

Vurdering: prosjekterende skal søke informasjon i ERTMS programmet for å avdekke behov for forberedende aktiviteter med endringer i kabelanlegget.

  1. Utførelse: alle lokasjoner aktuelle for ERTMS bør ha en kveil eller skjøt i en nærliggende kum innenfor avstandskrav for avgreininger. Dvs. < 20 m stasjon og <100 m for øvrige lokasjoner
  2. Utførelse: I alle kummer skal det legges ekstra kabel i kveil på ca. 20m. Kravet om 20m kabelkveil kan fravikes for lokale nett/spredenett.

Utførelse: På strekninger som prosjekteres med OPGW kabel skal avgrening tilpasses kontaktledningsanleggets utførelse.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjektering av kummer og avgreningskveiler blir tilrettelagt for fremtidige utvidelser.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2017/01/30
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"