TRV:01322

ID TRV:01322
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Terminering: Fiberkabel skal termineres på ODF (Optical Distribution Frame) i rom med utstyr for ekomnett.
  1. Vurdering: Prosjektert termineringsløsning for fiber i anlegget skal vurderes med hensyn på bla. totaldemping , tidsforsinkelser og eventuelle utstyrsspesifikke termineringsbehov.
  2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel skal nasjonalt IP/MPLS transportnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
  3. Utførelse : Det skal etableres lokal fiber til utstyr i tunnel med tilstrekkelig reservekapasitet for fremtidige applikasjoner.
  4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner via aksessnett bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
  5. Utførelse: For fiberkabel i aksessnettverket i tunnel bør det legges en kveil for hver 500m dersom dette er hensiktsmessig i forhold til vedlikeholdshensyn og fremtidig avgrening til installasjoner i tverrslag, nisjer, og telerom eller areal disponert for ekomutstyr.
  6. Dokumentasjon: Prosjekteringsunderlaget skal beskrive hvilke kapasitetskriterier som ligger til grunn for etablering av reservekapasitet mellom alle rom og endepunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Generelle retningslinjer for utførelse av fiberkabelanlegg
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2017/01/30
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"