TRV:01323

ID TRV:01323
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst g) Skjøtepunkt for transportnett og aksessnett skal ikke være på samme skjøtebrett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.1 "Fiberkabel"