TRV:01324

ID TRV:01324
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Kabelskjøt i kabelkanaler: Skjøt for kabel i kanal skal etableres i kabelkum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgjengelighet til kabelskjøter.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2017/01/30
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"