TRV:01326

ID TRV:01326
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst j) Fiberkabel som benyttes av eksterne partnere skal gjennomskjøtes mellom skjøtekummer med mulighet for innkobling av minimum 24 fiber.

Kravet gjelder lokasjoner der fiberkabler fra to eller flere strekninger møtes og som ikke skal termineres.

  1. Vurdering: I prosjekter med eksterne partnere kan det være behov for flere fiberpar og mere kapasitet mellom skjøteboksene. Minstekravet som vist til over skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastrukturforvalter.
  2. Dokumentasjon: Kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres i Bane NOR sin database for kabelanlegg (Telemator) med egen banedatareferanse (objektkode)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.1 "Fiberkabel"