TRV:01326

ID TRV:01326
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Hensyn til «bredbåndsutbyggingsloven»: (LOV-2020-05-07-40). Fiberkabel som benyttes av eksterne partnere skal gjennomskjøtes mellom skjøtekummer med mulighet for innkobling av minimum 24 fiber. Kravet gjelder lokasjoner der fiberkabler fra to eller flere strekninger møtes og som ikke skal termineres.
  1. Vurdering: I prosjekter med eksterne partnere kan det være behov for flere fiberpar og mer kapasitet mellom skjøteboksene. Minstekravet som vist til over skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastrukturforvalter.
  2. Dokumentasjon: Kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres i Bane NOR sin database for kabelanlegg (Telemator) med egen banedatareferanse (objektkode)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR tar tilstrekkelig hensyn til bredbåndsutbyggingsloven. (ref. § 2."Saklig virkeområde")
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-05-07-40