TRV:01372

ID TRV:01372
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) For alle par skal det foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende for frekvensene 300 Hz, 3400 Hz og 4000 Hz.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.5.2 Akseptansetest "kobberkabel"