TRV:01372

ID TRV:01372
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kobberkabel i lokale spredenett: For lokasjoner med større installasjoner og strukturert fast kabling for utstyr til ekomnett skal kabel utmåles og testes i samsvar med NEK 700 serie / EN 50174-1 «Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling - Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring»
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i relevante deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Akseptansetest - "Kobberkabel"